Yksityisyys

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Neby Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.05.2018. Viimeisin muutos 08.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Neby Oy, Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki

info@neby.fi

puh. 09 662062

Rekisterin nimi

Neby Oy:n asiakas-/yhteistyörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Asiakkuuden hoitaminen ja ylläpito
  • Tilausten toimitus ja käsittely
  • Asiakaskokemuksen parantamien
  • Analytiikka

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen tarpeelliset tiedot, jotka ovat tyypillisesti henkilön nimi ja yhteystiedot.

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, toimitusosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Nebyn ylläpitämien verkkosivujen (mm. geneva.fi ja neby.fi) kautta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti rekisterinpitäjän toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä määriä tekstidataa, jonka palvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Ko. data sisältää verkkosivustollemme välttämätöntä tietoa, jotta pystymme tunnistamaan käyttäjän silloin kun hän on kirjautunut. Kun käyttäjä käy sivustollamme uudestaan, voimme nopeasti tunnistaa hänet ja tarjota hänelle entistä parempaa palvelua. Useimmat internetsivustot käyttävät evästeitä.

Voit halutessasi estää evästeet verkkoselaimesi asetusvalikossa. Huomioi, että estämällä evästeet, verkkosivu ei välttämättä toimi optimaalisesti.

Google Analytics

Google Analytics eväste on ensimmäisen osapuolen eväste. Se poistetaan automaattisesti 24 kuukauden kuluttua, mikäli et palaa verkkosivustolle. Neby Oy käyttää Google Analytics-analysontityökalua liikenteen, käyttötapojen ja trendien tutkimiseen verkkosivustossa. Kerättyjä tietoja käytetään optimoimaan käyttökokemusta ja muokkaamaan verkkosivuston sisältöä. Googlen Google Analytics –evästeissä ei kerätä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimiin. Voit lukea siitä, miten Google kerää ja suojaa tietoja täältä.

Lataa…
  • Ostoskori on tyhjä.